Crits

A les teves mans,
Veig el silenci,
La paraula
i el crit.

Jordi Carrió, fragment de “Les mans a la llum!”, Maïs l’obra absent, p 19, 2002)

crit angoixat
esmalt al foc i vidre
66 x 93 x 67
1995

laí
ferro i esmalt al foc
58 x 32 x 8
1995

crit malenconiós
ferro i esmalt al foc
80 x 65 x 50
1995