Esmalts

MIRALL I MIRATGE

La sensualitat de certes formes orgàniques i una depuració analítica, van definint el llenguatge de Maïs. Objectes, geometries, volums, penetracions, analogies... que, mitjançant el sentit epidèrmic de les matèries, fonen el signe amb la invenció, els plecs amb les fissures, el món orgànic amb les connotacions arcaiques, passant del sentit virtual a l'evidència, del mirall al miratge, de l'impacte emotiu a l'atmosfera fictícia on submergir-se.

Glòria Bosch i Mir (Maïs, Galeria Àmbit, Barcelona1986).

brau
esmalt
1995

plors de mort
esmalt al foc i fusta
160 x 130 x 20
1988

difícil de retrobar
esmalt al foc i ferro
113 x 86 x 8
1991

inexistent
esmalt al foc i ferro
205 x 55 x 16
2004

Sense títol
esmalt al foc i fusta
1987

Terres
esmalt al foc
46 x 37 x 35
1987

Espai de cendres
esmalt al foc i fusta
43 x 19 x 23
1987

Volum II
esmalt al foc i fusta
33 x 10 x 10
1985

Foscor
esmalt al foc
54 x 43 x 6
1985

Sense títol
esmalt al foc i fusta
1987

Maqueta llunes
esmalt al foc i ferro
40 x 6 x 20
1990

Sense títol
esmalt al foc i fusta
1989

Fumeral
esmalt al foc i ferro
22,5 x 10 x 10
1985

Cementiri
esmalt al foc i ferro
1,13 x 86 x 8
1991

Mediterrània
esmalt al foc i ferro
8 x 31,5 x 26 1983

Llàgrima
esmalt al foc
30 x 10 x 10 1985

Erecció
esmalt al foc i ferro
30 x 30 x 45
1992