Larves

Claustre Matern.

(...) La figura apareix gairebé per primer cop en el farratge esmaltat de Maïs, llengua de foc i aventura perdurable en els camins de l’escultura, humil i resistent, a contra corrent(...)

Mercè Ibarz, Maïs/larves, Sant Cugat, p.5, 1999

adulterium
ferro, mirall i bronza
97 x 100 x 30
1999

domus aurea
tècnica mixta
34,5 x 34,5 x 30
1997

cocopali
ferro i esmalt al foc
93 x 112 x 20
1998

mater admirabilis
tècnica mixta
27 x 26,5 x 12
1995

refugium pecatorum
ferro bronze i resina
128 x 49,5 x 30
1998

regina pacis
ferro i bronze
66 x 117,5 x 64
1997

regina sine labe originali concepta
ferro i bronze
50 x 50
1998