Infinites són les rutes, trobem més o menys esculls.
Sortegem, naufraguem i surem...
Emergim de les profunditats més fosques. 
Abandonem, desenganys, plaers, il·lusions, absurds...
Construïm des de les entranyes el vaixell de la vida.